Phd_banner

Bằng Tiến Sĩ

Các trường đại học ở Anh nổi tiếng thế giới về chất lượng nghiên cứu và bằng nghiên cứu, do đó có được bằng tiến sĩ ở Anh quốc (PhD) cũng rất danh giá. Mặc dù quá trình làm đơn xin học có thể kéo dài và phức tạp. Những vấn đề về tài chính, chỗ ở hay yêu cầu đầu vào làm cho quá trình xin học phức tạp hơn và mang tính nguyên tắc khá khắt khe.

Bằng PhD thực chất là gì?

PhD là chương trình nghiên cứu kéo dài trong 3 năm hay nhiều, xuyên suốt là một bài luận văn dài từ 70,000 dến 100,000 từ. Bài luận văn này phải đưa ra được những tìm hiểu căn nguyên và có thể sẽ được xuất bản. Trong một vài lĩnh vực như nghệ thuật, bài luận văn có thể được thay thế bằng một tác phẩm chính và trong lĩnh vực khoa học xã hội, một vài tiêu đề đã xuất bản có thể được chấp nhận thay vì một bài luận văn riêng.

MPhil là gì và phải làm gì với một khóa học PhD?

Hầu hết các trường đại học yêu cầu bạn đăng ký khóa MPhil trước, sau đó đến khóa PhD trong cuối năm học đầu tiên.

Split PhD

Split PhD giúp bạn phân bổ thời gian nghiên cứu của bạn giữa Anh quốc và đất nước bạn. Bạn có thể dành thời gian tối thiểu 1 năm ở Anh quốc và hoàn thành bài nghiên cứu của mình ở trong nước và liên lạc thường xuyên với giáo viên hướng dấn nghiên cứu ở Anh quốc. Split PhD có thể giảm được những tác động của PhD về nhiều thứ khác xảy ra trong cuộc sống của bạn, cho phép bạn về nhà để tiếp tục việc phân phối học tập của mình ở nơi bạn đang sống và làm việc.

Bằng tiến sĩ của Anh giúp gì cho sự nghiệp của tôi?

 • Trong suốt khóa học nghiên cứu tiến sĩ, bạn sẽ phải tạo ra một bài nghiên cứu mà có thể đưa đến cho sự nghiệp của bạn một bước đột phá quan trọng.
 • Các trường đại học ở Anh là cái nôi của những chuyên gia danh tiếng trong tất cả các lĩnh vực. Là một nghiên cứu sinh, bạn sẽ được đánh giá bởi những chuyên gia này; bạn có thể một trong những nhà nghiên cứu lỗi lạc như vậy trong tương lai.
 • Các trường đại học Anh Quốc sẽ dạy bạn đạt tới tiêu chuẩn nghiên cứu cấp quốc tế, chính điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong sự nghiệp, cho dù bạ có tham vọng trong nghiên cứu giảng dạy hay lập nên công ty riêng.
 • Các chương trình tiến sĩ mới xuất hiện trong vài năm gần đây nhằm để đào tạo những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực họ đang tham gia. Những chương trình này có thể mang đến cho bạn tất cả những thứ mà bạn cần để nâng cao trình độ của bạn trong sự nghiệp.

Yêu cầu đầu vào là gì?

 • Trong năm đầu tiên, sau khi nhập học, bạn sẽ ngồi cùng với chủ nhiệm khoa và đưa ra tóm lược đề tài nghiên cứu mà bạn sẽ trình lên Hội đồng nghiên cứu thông qua.
 • Bạn sẽ được phân công một người hướng dẫn để giám sát nghiên cứu của bạn, thường là một giáo sư cùng sở thích và chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn.
 • Một trong những điều đầu tiên bạn sẽ làm là ngồi với người hướng dẫn của bạn và đồng ý một vài điểm cho nghiên cứu của bạn như phương pháp nghiên cứu mà bạn muốn làm và kế hoạch làm việc và ôn tập phù hợp với cả hai.
 • Là một nghiên cứu sinh, bạn có quyền sử dụng tất cả cơ sở vật chất của trường để hoàn thành khóa học của bạn. Bạn có thể tham dự các khóa học, bài giảng và sử dụng tài liệu hướng dẫn để nâng cao hiểu biết của bạn trong những môn chuyên ngành.
 • Người hướng dẫn của bạn có thể yêu cầu bạn tham gia một buổi hội thảo hay một hội nghị chuyên đề.
 • Xuyên suốt bài nghiên cứ, bạn phải thường xuyên đưa ra những tiến bộ hoặc những tiến trình mới của bạn với các giáo viên trong trường đại học và những sinh viên nghiên cứu sinh cùng bạn tại các hội nghị chuyên đề.
 • Trong suốt năm học thứ hai bạn có thể được yêu cầu tiếp tục thực hiện công việc nghiên cứu đang làm của bạn và và việc chạy số liệu, cũng như thu thập dữ liệu cũng được thực hiện vào cùng thời gian này. Phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp học, điều này có thể liên quan đến rất nhiều từ những bài tập trong một vài lĩnh vực và bản điều tra câu hỏi cho đến việc thiết kế các model. Vào thời điểm kết thúc năm thứ hai, bạn cần phải nộp những phân tích ban đầu về các kết quả của bạn.
 • Năm thứ ba bạn sẽ hoàn thành cơ bản các công việc liên quan đển đề tài nghiên cứu của bạn và cơ cấu lại cho hoàn chỉnh bài nghiên cứu.
 • Bạn phải đưa ra những kết quả cuối cùng cho đề tài nghiên cứu của bạn. Bạn phải sắp xếp những đề tài tranh luận của bạn trong bài luận được có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu. Bạn phải dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ đề tài nghiên cứu.
 • Khi bạn đã nộp đề tài nghiên cứu sẽ có hai người chấm thi (một người không phải chuyên gia giảng dạy về chuyên ngành đó, và thường là chuyên gia về lĩnh vực đó, và một là chuyên gia thuộc chuyên ngành đó đến từ trường đại học khác) sẽ nghiên cứu đề tài của bạn như là người hướng dẫn của bạn. Khi quá trình này xong, bạn phải trình bày sự đề tài nghiên cứu của bạn ở hội nghị chuyên đề và đối mặt với những người tham gia phản biện. Nếu bạn vượt qua được, bạn sẽ được nhận bằng tiến sĩ.

Yêu cầu đầu vào là gì?

 • Yêu cầu tiếng Anh thường là IELTS 6.5 hay TOEFL 250.
 • Bằng thạc sỹ trong các lĩnh vực có liên quan.
 • Một đề án nghiên cứu thường thường dài khoảng 1,000-2,000 từ. Bản đề tài này nên tóm lược lĩnh vực nghiên cứu, sách trích dẫn và các bài báo mà bạn thấy là có liên quan hoặc giúp ích cho lập luận của bạn, tóm tắt hướng nghiên cứu cụ thể để ủng hộ bản nghiên cứu của bạn với dữ liệu và phương pháp nghiên cứu.

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học