Preuni_banner

Các trường đối tác đào tạo dự bị đại học

Nhiều tổ chức tư nhân đã hợp tác việc giảng dạy với các trường đại học nhằm đưa ra một số chương trình đào tạo giúp học sinh nâng cao kiến thức cho việc học vào đại học sau này.

Những khóa học này đào tạo đầu vào cho chương trình năm nhất hoặc năm hai đại học và cũng chuẩn bị kiến thức cho những khóa học sau đại học.

Một vài trường còn cung cấp những khóa học tiếng Anh.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các khóa học của các tổ chức giáo dục dự bị đại học và lý do nên chọn những trường này.

Tại sao nên học ở trường đối tác ?

Lựa chọn vào khóa học ở các trường dự bị sẽ giúp bạn thành công cao hơn trong con dường chuyển tiếp.

Được học tập như là sinh viên chính thức trong khuôn viên trường và được sử dụng những trang thiết bị hiện đại của trường đại học mà trường bạn liên kết.

Những khóa học này thường dành cho sinh viên quốc tế vì thế bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ để có thể vượt qua và trang bị kiến thức tốt nhất cho chương trình đại học sau này.

Có những khóa học nào?

Khóa dự bị dự bị đại học - Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ được chuyển tiếp vào chương trình năm nhất của đại học. Khóa học dự bị đại học có thể kéo dài một năm hoặc hai năm.

Chương trình cao đẳng - với khóa học một năm này sẽ giúp bạn bước vào chương trình năm hai của đại học một cách dễ dàng.

Chương trình dự bị thạc sĩ - giúp bạn trang bị đủ kiến thức cho khóa học thạc sĩ nếu bạn muốn thay đổi chuyên ngành, cần phải nâng cao kỹ năng tiếng Anh hoặc bạn muốn tự tin khi bước vào khóa học thạc sĩ .

Chương trình sau đại học - khóa học một năm này dành cho sinh viên không hoàn chỉnh kiến thức muốn theo học khóa học thạc sĩ. 

Tin tức

Học bổng

Thư chấp thuận học