Scholarship_banner

Scholarships

[DU HỌC MỸ] BERKS CATHOLIC HIGH SCHOOL

Scholarship Value: $5,000 - FULL

người có thể nộp đơn

Dành cho học sinh nộp hồ sơ nhập học vào lớp 9,10,11

Học lực trung bình 2 năm gần nhất từ 7.5 trở lên

Điểm TOEFL iBT từ 75

Viết bài tự luận

Phỏng vấn Skype với nhà trường

Làm thế nào để nộp đơn

Nộp bộ hồ sơ qua GetSet Việt Nam

1. Học bạ

2. Điểm Tiếng Anh (nếu chưa có vui lòng LH GetSet để được tư vấn)

3. Hộ chiếu

4. Bank Statement

5. Bài tự luận

Sau khi nhân bộ hồ sơ, GetSet sẽ sắp xếp phỏng vấn với nhà trường và sau 5 ngày làm việc, chúng tôi sẽ phản hồi kết quả cho học sinh